Välkommen till Rörpojkarnas nya Webbshop för proffs!      Vi har ingen försäljning till privatpersoner. 

Johan Wennerberg

Hej, jag heter Johan Wennerberg ! Ring mig, så hjälper jag dig. Support: 031-7341713

Kvalitetspolicy

 

 

Kvalitetspolicy för AB Rörpojkarna

Rörpojkarna har som nyckel till framgång alltid kvalitet, kunskap och service i fokus. Det är vår övertygelse att kunskap och service kopplat till produkter av hög kvalitet lönar sig i längden, därav vår målsättning nedan.

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster. Vi ger inte bara "produkt” -service utan även personlig service med hög kunskap till kunden, där det är praktiskt möjligt.

För att uppnå detta skall alla medarbetare:

  • Ha rätt kompetens.
  • Vara servicevänlig.
  • Hålla vad de lovar.
  • Ge korrekt information.

För att ständigt förbättras ska vi:

  • Följa upp kundordern.
  • Ha en personlig utvecklingsplan.
  • Utbilda personalen.
  • Hålla oss uppdaterade med ISO9001/FR2000.
  • Vara lyhörda för kundens önskemål.
  • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen.

Kvalitet, kunskap och service är AB Rörpojkarnas grundvärderingar och skall i alla lägen följas både vad gäller produkter och dess tekniska egenskaper samt att vi även lägger största fokus på kunskap, leverans och genomförande.

Rörpojkarna arbetar aktivt med att identifiera risker tidigt i projekten och att hantera dessa så de minskar och elimineras.

Vi följer relevanta krav, lagar, avtal och bestämmelser.