Välkommen till Rörpojkarnas nya Webbshop för proffs!      Vi har ingen försäljning till privatpersoner. 

Jens Rosendahl

Hej, jag heter Jens Rosendahl ! Ring mig, så hjälper jag dig. Support: 031-734 17 23

Miljöarbete

 

Diplomerat miljöarbete

Rörpojkarna är miljödiplomerade sedan åtskilliga år. Vi arbetar systematiskt och aktivt med miljöplanen som omfattar alla aspekter av verksamheten – från miljödeklarerade produkter till den egna återvinningsstationen. Vi tar stort miljöansvar för allt vi gör, och försöker hela tiden utveckla miljöarbetet inte minst vid val av samarbetspartners.

Vår miljöpolicy

AB Rörpojkarna är en vvs grossist.

Våra kunder finns i Göteborg med omnejd.

Som ett led i vårt miljöarbete skall vi se till att de varor vi säljer, och bilarna vi transporterar dem med är så miljövänliga som möjligt. Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.

I vår strävan att minska vår negativa påverkan på miljön skall vi på AB Rörpojkarna:

 • Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall.
 • Kunderna skall känna sig trygga med att de varor vi säljer är väl dokumenterade och spårbara.
 • Vi ger alltid kunderna råd om alternativa miljövänliga varor direkt vid butiksdisken.
 • Vi har täta kontakter med våra leverantörer om produkternas innehåll och arbetar för att erbjuda så miljöanpassade produkter som möjligt.
 • Vid inköp av kontorsmaterial, livsmedel samt förbrukningsmaterial i så lång utsträckning som möjligt välja det miljövänliga alternativet.
 • Uppvärmning av fastigheten kommer från bergvärme, elförbrukningen försöker vi hålla nere så mycket vi kan.  
 • Utbilda personalen kontinuerligt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete och kunna ge bättre kunskap och service till våra kunder.

  Västra Frölunda 2023-11-23

  AB Rörpojkarna