Diplomerat miljöarbete

Miljöarbete

miljodiplomRörpojkarna är miljödiplomerade sedan åtskilliga år. Vi arbetar systematiskt och aktivt med miljöplanen som omfattar alla aspekter av verksamheten – från miljödeklarerade produkter till den egna återvinningsstationen. Vi tar stort miljöansvar för allt vi gör, och försöker hela tiden utveckla miljöarbetet inte minst vid val av samarbetspartners.

Vår miljöpolicy

Våra kunder finns i Göteborg med omnejd.

Som ett led i vårt miljöarbete skall vi se till att de varor vi säljer, och bilarna vi transporterar dem med är så miljövänliga som möjligt. Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.

I vår strävan att minska vår negativa påverkan på miljön skall vi på AB Rörpojkarna:

  • Sträva efter att våra transporter uppfyller våra miljökrav
  • Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall.
  • Kunderna skall känna sig trygga med att de varor vi säljer är väl dokumenterade.
  • Vid inköp av kontorsmaterial samt förbrukningsmaterial i så läng utsträckning som möjligt välja miljövänliga alternativ
  • Vid inköp av livsmedel väljs alltid ekologiskt alternativ i så stor utsträckning som möjligt.
  • Utbilda personalen kontinuerligt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.